ตารางค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม
(คลิกที่รูปด้านล่าง)
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สวนป่านาบุญ๑
๑๑๔ หมู่ ๑๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ๔๙๑๒๐
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
โทร.๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘ , ๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑ , ๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔
 
สวนป่านาบุญ๒
๑๔๐/๑ หมู่ ๘ บ้านพรุค้อ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
โทร.๐๘๒-๖๙๐-๒๓๑๑
สวนป่านาบุญ๓
๓๐/๒๘ หมู่บ้านคันทรีการ์เด้น  หมู่ ๑๐ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
โทร.๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑ 
สวนป่านาบุญ๔
๕๕,๕๗-๖๐ หมู่ ๔ บ้านแดนสวรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตูพนม จ.นครพนม ๔๘๑๑๐
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
โทร.๐๘๗-๔๓๕-๓๔๕๕
สวนป่านาบุญ๕
๔๒/๔ หมู่ ๕ ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ๒๑๑๒๐
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
โทร.๐๘๑-๔๔๒-๐๔๗๔ , ๐๘๙-๔๐๑-๙๐๔๗
 สวนป่านาบุญ ๖ ประเทศ USA
ไลน์กรุ๊ป ID ชมรมสุขภาพหมอเขียว usa โทร.๘๑๘-๒๘๔-๒๓๒๕ (แดง),๙๒๗-๓๖๕-๖๐๘๓(ตั้ว),๓๕๒-๒๔๑-๖๑๖๑(ปล้อง)
 สวนป่านาบุญ ๗
๕๐/๑ หัวนาซอย ๕ ต.หนองแก บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
โทร.๐๘๓-๙๙๓-๓๙๙๒
สวนป่านาบุญ ๘
แผนที่อาวาสสถานฮอมบุญอโศก ๔/๑ ม.๕ บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
คุณอำนวย 089-757-3407
คุณณัฐวุฒิ  081-796-7068
คุณน้อย     081-602-3878
สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๕๐ สมัครเข้าค่ายสุขภาพ อบรมฟรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
โทร.๐๖๔-๙๓๘-๓๐๐๕-๗
 
เว็บไซต์เครื่อข่าย 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
Powered by MakeWebEasy.com