ชมรมภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด (Urine Therapy)
 ปัสสาวะบำบัด (Urine Therapy) คือ การใช้ปัสสาวะของตัวเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาโรค โดยไม่ใช้ยาและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วย การเผ่ยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำปัสสาวะ "ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ ปัสสาวะเป็นยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษ" ทั้งการบรรยาข้อมูลการใช้น้ำปัสสาวะที่ถูกตรง โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) การแชร์ประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด รักษาโรค ของจิตอาสาแพทย์วิธีธรรม เพื่อดับโรคร้ายและความผาสุก
ด.ร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
image
ประวัติ ด.ร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
คน ค้น ฅน   แด่ความดีงามของมวลมนุษยชาติ
“หมอเขียว ศูนย์บาทรักษาทุกโรค”
                    
กดติดตามรายการ ถ่ายทอดสดได้ที่นี้ 
 
 
 
คลิก  
 
 

 


หลักการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด)
กลไกการเกิดการหายของโรค คือ วิบากร้ายจะสังเคราะห์กับภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล
ทำ ให้เกิดโรคต่าง ๆ ส่วนวิบากดีจะสังเคราะห์กับภาวะสมดุลร้อนเย็น
ทำให้โรคต่าง ๆ ลดลงและร่างกายแข็งแรงขึ้น ดังนั้นการรักษาตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
จึงใช้วิธีแก้ที่ต้นเหตุด้วยการปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ โดยใช้ เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ได้แก่

1. ยาเม็ดเสริม : การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น
2. ยาเม็ดเสริม : การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง)
3. ยาเม็ดเสริม : การสวนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกสมดุล ร้อนเย็น (ดีท็อกซ์) 
4. ยาเม็ดเสริม : การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพรตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย
5. ยาเม็ดเสริม : การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย
6. ยาเม็ดหลัก : การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง
7. ยาเม็ดหลัก : การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย
8. ยาเม็ดเลิศ : ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สหายดี สร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
9. ยาเม็ดเลิศ : รู้เพียร รู้พักให้พอดี
เป็นการระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป ใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป เพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ถูกซ่อมสร้างให้แข็งแรงตามหลักสมดุลร้อนเย็น ทำให้เซลล์ทุกเซลล์ทำงานตามปรกติและเกิดการขจัดโรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ตามกลไกธรรมชาติของชีวิตที่มีอยู่แล้ว คือ เมื่อระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออก ก็จะไม่มีพิษตกค้างในร่างกาย

โดยพลังชีวิตจะสั่งให้เม็ดเลือดขาวซึ่งแข็งแรงเพราะได้รับสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็น ไปโอบและหลั่งเอนไซม์มาย่อยสลายเนื้องอก หรือมะเร็ง หรือเชื้อโรค หรือสารพิษ หรือตัวก่อโรคต่าง ๆ ด้วยกระบวนการฟาโกไซโตซีส จากนั้นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะเกิดกลไกรีเฟล็กซ์ เกร็งตัวขับโรคและเหตุก่อโรคมะเร็งและโรคต่าง ๆ ที่สลายโดยเม็ดเลือดขาวออกจากร่างกายตามช่องทางระบายพิษต่าง ๆ เช่น ทางหู ตา จมูก ปาก ผิวหนัง ปัสสาวะ อุจจาระหรืออวัยวะระบายพิษตามปรกติของร่างกาย ก็จะทำให้โรคมะเร็งหรือโรคต่าง ๆ ลดลงหรือหายไป ร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้น

แต่ถ้ากลไกโดยธรรมชาติยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ก็ใช้ควบคู่กับวิธีการอื่น ๆ ตามการแพทย์แผนต่าง ๆ เช่น อาจใช้ควบคู่กับการผ่าตัด การรับประทานยาแผนปัจจุบันบางชนิด การดัดปรับกระดูกโครงสร้างกล้ามเนื้อเส้นเอ็น การฝังเข็ม หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะควรในบางครั้ง บางบุคคลเท่านั้น

ซึ่งควรสังเกตว่าเหมาะควรกับตนเองหรือผู้อื่นได้จากหลังใช้วิธีนั้นแล้วทำให้เกิดสภาพสบาย เบากาย มีกำลัง และเป็นอยู่ผาสุก โดยมีตัวชี้วัดที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยได้จากเมื่อโรคภัยไข้เจ็บลดลงแล้วสามารถค่อย ๆ ลดหรืองดการรักษาที่ไม่จำเป็นหรือที่มีผลแทรกซ้อนลงไป

การแพทย์วิถีธรรมจึงมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ เมื่อได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยแล้วจะให้อิสระกับผู้ป่วยในการเลือกใช้วิธีการรักษาด้วยตัวของผู้ป่วยเอง


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ท่านสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาค ท่านสมัครเข้าค่ายสุขภาพอบรมฟรี ติดต่อสอบถาม
 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหารโทร: 082-347-3898, 094-896-4811, 061-975-4544

สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราชอ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โทร: ป้ารวย 081-084-5469

สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานีอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร: 085-123-1218, 081-800-4511

สวนป่านาบุญ 4 จ.นครพนม 55,57-60 หมู่ 4 บ้านแดนสวรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตูพนม จ.นครพนม 48110 โทร.087-435-3455

สวนป่านาบุญ 5 บ้านญาติแพทย์วิถีธรรม จ.ระยอง42/2 หมู่ 5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทร: กุศล 081-442-0474, คุณเกื้อกุศล 089-401-9047

สวนป่านาบุญ 6 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม LAบ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 8006 Laurelgrove ave. N. Hollywood, CA 91605 โทร: (818)284-1167, (818)284-2352

 สวนป่านาบุญ 7 จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร: คุณพี่น้อย ทุ่งน้ำไท 083-993-3992, คุณต่าย 088-687-1551, คุณพจน์ แม่กลอง 086-410-8010

สวนป่านาบุญ 8 ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร: คุณอำนวย 089-757-3407,

คุณหมายขวัญพุทธ 094-484-1497, คุณรักเย็น 086-917-4646, คุณราตรี 086-196-8426

สวนป่านาบุญ 8 ฮอมบุญอโศก จ.แพร่อาวาสสถานฮอมบุญอโศก 4/1 ม.5 บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่เบอร์โทร: คุณอำนวย 089-757-3407

สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรีต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร: 064-938-3005, 064-938-3006

สวนร่มบุญ จ.นครปฐมต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทร: 081-8091990, 081-0198980หรือที่ ร้านแพทย์วิถีธรรม สันติอโศก ซ.นวมินทร์46 เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ

วันเปิดทำการ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-16.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.-17.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร: 099-1212959

ค่ายสุขภาพ ณ บวรทะเลธรรม จ.ตรังบวรทะเลธรรม อ.เมือง จ.ตรัง โทร: 097-356-0059 087-622-7838 089-853-7162 081-693-3859

ณ ไร่วังช้าง บ้านวังช้าง จ.พะเยาต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โทร: คุณผิน 089-265-6150, คุณวิลาวัลย์ 089-637-2050, คุณอ๋า 080-296-4261

บ้านวิถีไท จ.นนทบุรี33/7 ถ.สายเลียบคลองนายเฉลิม ต.บางคูรัต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร: พี่หมู 081-830-2994, คุณกุ้ง 087-017-2359, คุณแก้ว 081-208-2211, คุณเมย์ 081-621-7190, คุณจอม 087-017-2359

บ้านสู่แดนบุญ จ.กรุงเทพฯบ้านเลขที่ 101/79-80 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150

โทร: บ้านสู่แดนบุญ 02-408-4908, 02-408-4909, คุณเม 081-621-7190, คุณกุ้ง 092-265-0159, คุณแก้ว 081-208-2211, Line Id: สู่แดนบุญ

รพ.สต.ท่าไคร้ จ.กาฬสินธุ์ต.ท่าไคร้ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร: 062-197-7154, 084-787-8604

ลานหน้าร้านแบ่งปันชีวจิตสมุนไพร จ.สมุทรสงคราม อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

โทร: คุณพจน์ แม่กลอง, 086-410-8010, คุณต๋อง อัมพวา 092-270-0134, คุณเมนี้ สวนสาม 085-123-1218

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรีศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร: 063-356-4199, 094-656-1935

 กิจกรรมตรางค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กิจกรรมเครือข่าย (คลิก)

โรคหัวใจ-โรคเบาหวาน-โรคไต รักษามาตั้งนานเยื้อมานาน จนต้องฟอกไต

รักษามะเร็งระยะที่2 แพทย์ทางเลือกดีที่สุดและไม่เสียเงิน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่คนไทยป่วยกันในระดับต้นๆของประเทศ สาเหตุของโรคเบาหวานคือ การกินอาหารไม่ถูกสมดุลของร่างกายและการรับประทานอาหารอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆที่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการป่วย

แค่ใช้น้ำปัสสาวะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช้เท่าไหร่ก็ได้

วารสารแพทย์วิธีธรรม และหนังสืออ่านฟรี
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้